Instruks for bruk av strøm i Tønsberg gjestehavn.

 

Alle som tar i bruk strøm fra Tønsberg gjestehavn sine strømposter er selv ansvarlig for alt el- utstyr og installasjoner i forbindelse med sin båt/ Installasjon er i orden.

  • Det skal kun brukes utstyr som er godkjent for maritimt miljø.
  • Tenk på fare for brann og støt
  • Forviss deg om at kabel og kontakter er uten skader.
  • Kabel skal være gummikabel beregnet på utvendig maritim bruk. Feks HO7RN-F eller bedre. Kabelen skal ikke skjøtes pga fare for overslag.
  • Ulovlige kabler fjernes uten forvarsel.
  • Hold bryggene ryddig for ledninger
  • Ikke bruk unødvendig strøm, All bruk av strøm øker faren for korrosjon-skader på din og nærliggende båter.

 

 

Tilkobling av strøm.

Kople først kabelen til båten – deretter til landkontakt.


Frakobling av strøm.

Kople først fra landkontakten – deretter i båten.

 


Husk:

Ikke bruk unødvendig strøm, All bruk av strøm øker faren for korrosjons-skader på din og nærliggende båter. Da salt vann leder strøm veldig godt, kan du risikere at motor, skroggjennomføringer, propell og drev raskt kan tæres bort.

Webcam Værsenter Tønsberg Havn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt