Havnereglement


For at alle skal få et hyggelig opphold ber vi om at Havnereglementet overholdes

* Alle båter skal fortøye med baug mot kai, Se oppslag langs gjestehavnen om hvordan båter skal fortøyes.
* I tilfelle brann, slippes fortøyningene og båten skyves fra land
* Brannslokkingsmateriell finnes i kiosken.
* Åpen ild er ikke tillatt i havneområdet
* Grilling er kun tillatt på anvist sted
* Kast ikke brennbart materiale i containere eller søppelkasser
* Vis forsiktighet ved overføring av drivstoff
* Båteier er selv ansvarlig for at avgift blir betalt og billett ligger synlig for havneverten i båten. Automat finnes utenfor Esmeralda.
* Det er båndtvang for hund.

* Det er ikke tillatt med høy musikk i båtene. Det skal være ro fra kl 2300.

* Vis hensyn til andre.

Webcam Værsenter Tønsberg Havn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt